divendres, 16 de juny de 2017

dimarts, 16 de maig de 2017

DIVISIONS MATEMÀTIQUES


PRIMER LAPBOOK PER LA SETMANA CULTURAL

Ja ens ha arribat el primer lapbook per la setmana cultural. És de na Irene i del seu germà Daniel, i tracta sobre en Leonardo Da Vinci. És molt interessant!
GRUPS INTERACTIUS

  • ESTACIÓ 1: Dictat p. 139

  • ESTACIÓ 2: ELS ADJECTIUS
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5
Activitat 6
Activitat 7

  • ESTACIÓ 3: HISTÒRIA
Escoltau aquesta història dues vegades i responeu a les preguntes de la fitxa.

  • ESTACIÓ 4: Llegiu la història de la pàgina 146 del llibre de català i responeu al quadern les preguntes 4,6,7,9 de la pàgina 148.


dimarts, 2 de maig de 2017

GRUPOS INTERACTIVOS

ESTACIÓN 1: 
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5

ESTACIÓN 2: Prefijos y sufijos
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5


ESTACIÓN 3: Variado
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

ESTACIÓN 4: Trabalenguas.
1-Copiad los trabalenguas en el cuaderno,
2-Subrayad las palabras derivadas.
3-Separad sufijo y prefijo.
4-Aprended de memoria uno de los trabalenguas.
5- Luego, cread un trabalenguas siguiendo la misma estructura.