dimarts, 16 de maig de 2017

DIVISIONS MATEMÀTIQUES


PRIMER LAPBOOK PER LA SETMANA CULTURAL

Ja ens ha arribat el primer lapbook per la setmana cultural. És de na Irene i del seu germà Daniel, i tracta sobre en Leonardo Da Vinci. És molt interessant!
GRUPS INTERACTIUS

  • ESTACIÓ 1: Dictat p. 139

  • ESTACIÓ 2: ELS ADJECTIUS
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5
Activitat 6
Activitat 7

  • ESTACIÓ 3: HISTÒRIA
Escoltau aquesta història dues vegades i responeu a les preguntes de la fitxa.

  • ESTACIÓ 4: Llegiu la història de la pàgina 146 del llibre de català i responeu al quadern les preguntes 4,6,7,9 de la pàgina 148.


dimarts, 2 de maig de 2017

GRUPOS INTERACTIVOS

ESTACIÓN 1: 
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5

ESTACIÓN 2: Prefijos y sufijos
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5


ESTACIÓN 3: Variado
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

ESTACIÓN 4: Trabalenguas.
1-Copiad los trabalenguas en el cuaderno,
2-Subrayad las palabras derivadas.
3-Separad sufijo y prefijo.
4-Aprended de memoria uno de los trabalenguas.
5- Luego, cread un trabalenguas siguiendo la misma estructura.