diumenge, 22 d’abril de 2018

LES CORVES DE NIVELL


COM ESCRIURE TEXTOS. PASSES.
1.-PLANIFICAR
Per planificar un text cal:

Generar idees
Organitzar-les
Formular objectius
Decidir sobre què volem escriure.
Utilitzar suports escrits; fer llistes, fitxes, etc. 
Buscar informació del tema què volem tractar
Decidir l'ordre de tot el què volem escriure.
Fer quadres, esquemes, mapes conceptuals que ens ajudin. 
Decidir com serà el text; extensió presentació, etc. 
Fer un pla de redacció.
Reformular els objectius a mesura que anem escrivint.2.-Redactar el text
Per redactar un text cal:
 
Buscar un llenguatge adequat pel tipus de text
Escriure els apartats separadament
Fer frases simples
Saber  a qui va dirigit al text. 
Dividir informació per paràgrafs.
Escriure'ls separadament 
 
Vigilar l'ordre dels mots dins la frase.
Buscar enllaços diferents per lligar les frases. Petita mostra de connectors i adjectius
Aquí hi ha una petita mostra dels llistats que podem donar als alumnes per facilitar l'escriptura. El llistat d'adjectius està extret del llibre Tècniques d'expressió escrita on trobareu suggerents idees per treballar la descripció i la narració.
Connectors
Per començar
 Per anar seguint
 Per afirmar
Per acabar
 • Abans
 • En primer lloc
 • En principi
 • inicialment
 • Per començar
 • Per iniciar
 • Primer
 • A continuació
 • Aleshores
 • A més a més
 • Després
 • Llavors
 • Més tard
 • Per tant
 • Quan
 • També
 • Certament
 • En efecte
 • Fins i tot
 • per descomptat
 • També
 • Ben segur
 • Sens dubte
 • En conclusió
 • En resum
 • Per acabar
 • Per finalitzar
 • Per últim
 • A la fi
 • Finalment
Adjectius per descriure l'aspecte físic
Cara
Ulls
Nas
Boca
 • prima
 • rodona
 • seca
 • trista
 • ampla
 • fina
 • fresca
 • caragròs
 • rodons
 • tristos
 • amables
 • vius
 • dolços
 • entelats
 • ensopits
 • de peix
 • tort
 • ample
 • fi
 • xato
 • arromangat
 • allargassat
 • de pebrot
 • de pam
 • torta
 • rodona
 • recta
 • petonera
 • riallera
 • boqueta
 • de pinyó
 • de pallasso

3.-Revisar el text
Per revisar un text cal:
 
Revisar l'adequació
Revisar la coherència
Revisar la cohesió 
Correcció gramatical
Presentació clara i 
     correcta.
Registre adequat
Objectiu del text
      aconseguit
Hi ha tota la 
      informació 
L'estructura és la del 
     text que volíem escriure
Els paràgrafs estan
      ben estructurats
Hi ha comes i punts.
Els enllaços són 
      variats i apropiats.
Ortografia
Frases correctes
Vocabulari variat i 
      apropiat

Pautes autocorrectives
Aquestes pautes són útils perquè els alumnes puguin revisar el seu treball i adonar-se poc a poc de tot el que fa falta en un text. Junt amb les pautes proposades a l'hora de planificar el text resulten eines importants per facilitar l'elaboració de textos.
Per suposat, només són un exemple per fer-ne d'altres.
DESCRIPCIÓ
 • He posat el títol?
 • He deixat els marges adequats?
 • He escrit amb bona lletra?
 • Has descrit els diferents trets?
 • He utilitzat un llenguatge clar i concret?
 • He evitat repeticions?
 • He posat varietat d’enllaços?
 • He fet servir verbs diferents?
 • Totes les frases concorden?
 • He posat tots els signes de puntuació?
 • He aplicat les normes ortogràfiques?
RECEPTA DE CUINA
 • He posat el títol?
 • la llista dels ingredients
 • el temps de preparació i de coure?
 • la manera de fer-la
 • El que s’ha de fer està en l’ordre adequat?
 • Són fàcils de comprendre?
 • He escrit totes les ordres?
 • He escrit amb bona lletra?
 • Està ben presentat?
 • He fet servir verbs diferents segons les accions?
 • He posat tots els signes de puntuació?
 • He aplicat les normes ortogràfiques?
UNA CARTA
 • He posat una formula de salutació?
 • He fet un text amb paràgrafs?
 • He escrit una formula de comiat?
 • He posat la data?
 • L’he signada?
 • He utilitzat el mateix pronom del principi al final de la carta?
 • He deixat marge a l’esquerra?
 • He posat la puntuació?
 • He escrit les majúscules on calia?
 • He escrit recte?
 • He fet bona lletra?
  He anat amb compte amb les faltes d’ortografia?


4.-Reescriure
Què és la reescriptura? 
Per ensenyar als alumnes a escriure cal que els facilitem:
 • la lectura de diversos tipus de text. 
 • la consulta de tot tipus de suports materials
 • la consulta de models convencionals de diversos tipus de text. 
Aprendre a escriure, és sobretot aprendre a reescriure, a imitar els textos escrits. La reescriptura és una adhesió a la forma en què està estructurada la informació d'un text. Aquesta adhesió respecta la forma del text, l'organització de la informació i les estructures textuals i genèriques del text model
Així s'aprèn vocabulari, llengua i les característiques de cada tipus de text. 

 
Com es fa? 
Un text model pot ser estudiat, desmuntat per veure els apartats, com està organitzada la informació, quina forma té, quines estructurals textuals, quins enllaços utilitza, etc.
Aquest mateix text, un cop desmuntat, trossejat, es pot transformar, canviar la informació, ampliar, etc.  Aquest processos no deixen de suposar un cert nivell de repetició o d'imitació. 

 
Què aprenen els alumnes?
a utilitzar el gènere "imitat", sigui periodístic, literari, instructiu, etc
a incorporar al seu text les formes verbals, el vocabulari, les estructures, etc. RESUMINT

TÍTOL
INTRODUCCIÓ: Situam en el temps de quan passar…
EXPLICAR: Tot el que va passar, com va anar, què vàrem aprendre, com ho vàrem fer, anècdotes…
REFLEXIONS / CONCLUSIONS (SI M’HA AGRADAT, PASSAR BÉ, QUE VAIG SENTIR, QUE SE PODRIA MILLORAR, QUE SE PODRIA FER MÉS...)
TANCAMENT
 • Finalment
 • L’any que ve serà millor perquè…
 • I així va ser i així vos ho he contat….


Feina per: Alex i Pau


CORBES DE NIVELL

Tot va començar un dijous 22 de març del 2018.

Quan nosaltres estaven observant el mapa de l'excursió de l'ermita. Uns dies després na Mònica va xerrar amb l'home de la Federació d'Orientació i l'home li va dir com funcionaven les corbes de nivell per entendre millor el mapa. Na Mònica ens va explicar què era les corbes de nivell i ens va explicar que servien per sabre si una muntanya era alta o baixa. Ella va tenir la idea de fer una muntanya 3D amb plastilina i marcar-li les corbes de nivell en parelles per després desmotar-la i veure-la com si estigues a un mapa(pla).

Per acabar varem xapar la muntanya per la meitat perquè cada nin i nina de la parella tengues la muntanya.


Ens va agradar molt perquè varem aprendre què eren les corbes de nivell.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada